Košarica

V vaši košarici nimate nobene pnevmatike.

Pregled tahografov

Kontrole tahografov se izvajajo na podlagi odločbe podeljene s strani Ministrstva za infrastrukturo; oznaka delavnice SI 41. Sava avto d. o. o., Sevnica, je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-108 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C)

 

Na prosto vrtečih se valjih izvajamo naslednje postopke:

  • kontrola zapisovalne opreme v cestnem prometu - analogni tahograf,
  • kontrola zapisovalne opreme v cestnem prometu - digitalni tahograf.

Na zunanji merilni stezi dolžine 20m izvajamo naslednje postopke:

  • kontrola zapisovalne opreme v cestnem prometu - analogni tahograf,
  • kontrola zapisovalne opreme v cestnem prometu - digitalni tahograf,
  • kontrola zapisovalne opreme v cestnem prometu - pametni tahograf.

 

Dokumentacija za pregled tahografov

Za pregled tahografov potrebujete:

  • prometno dovoljenje,
  • davčno številko in
  • naslov stalnega prebivališča.

 

Varovanje zaupnosti informacij

Kontrolni organ je odgovoren za upravljanje z vsemi informacijami, pridobljenimi ali nastalimi med izvajanjem aktivnosti kontrole. Vse informacije razen tistih, ki jih naročnik da na voljo javnosti ali so dogovorjene med KO in naročnikom, se štejejo za pravno zaščitene in se obravnavajo kot zaupne. Ta zaveza je pravno izvršljiva kot del splošnih pogojev poslovanja KO, ki so sestavni del zahtevka za izvedbo postopka. Strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja naročnik kontrole in KO potrdita s podpisi na zahtevku za izvedbo postopka oz. na delovnem nalogu.

 

Naročnik s podpisom na zahtevku za izvedbo postopka oz. na delovnem nalogu potrdi seznanjenost, da kontrolni organ v skladu s predpisanimi postopki informacije o naročniku in rezultatih kontrole posreduje v elektronske zbirke podatkov (TAHOEV), do katerih dostopajo oz. imajo vpogled državni organi, ki so na podlagi zakonskih določil pristojni za področje oz. za izvajanje nadzora (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet, Inšpektorat za promet, energetiko in prostor).

 

Kontrolni organ na zahtevo pristojnim organom za izvajanje nadzora, policiji, sodišču, posreduje tudi dokumentacijo o opravljenem postopku kontrole oz. omogoči vpogled v dokumentacijo. Vpogled v dokumentacijo o opravljenih postopkih kontrole kontrolni organ omogoči tudi Slovenski Akreditaciji za namen nadzora nad vzdrževanjem akreditacije. Naročnik lahko zahteva, da ga kontrolni organ v takem primeru tudi posebej obvesti o posredovanju dokumentacije pristojnim organom, kar navede v opombah na zahtevku, razen kadar zakon to prepoveduje. 

 

Loading...